Quy hoạch xây dựng, đô thị

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất nhỏ lẻ, xen kẹt để xây dựng nhà ở
Ngày đăng 16/01/2018 | 10:03  | View count: 2267

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất nhỏ lẻ, xen kẹt để xây dựng nhà ở

Ngày 08/1/2018, công ty cổ phần bán đấu giá Lạc Việt ra thông báo đấu giá quyền sử dụng đất nhỏ lẻ, xen kẹt để xây dựng nhà ở tại điểm X7 thôn Nguyên Khê, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

Chi tiết Thông báo tại tệp đính kèm: Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất khu X7, thôn Nguyên Khê, xã Nguyên Khê