Quy hoạch xây dựng, đô thị

Xã Võng La lấy ý kiến nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 điểm dân cư đô thị hóa thôn Võng La và khu trung tâm xã
Ngày đăng 16/06/2018 | 11:06  | View count: 1563

Chiều 15/6, UBND xã Võng La phối hợp với Phòng quản lý đô thị Huyện và Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Line Zone Việt Nam tổ chức lấy ý kiến cơ quan, Tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư đối với nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 điểm dân cư đô thị hóa thôn Võng La và khu trung tâm xã gắn với điểm dân cư đô thị hóa thôn Đại Độ, Sáp Mai.

 

 

 

 

       Tại hội nghị, đơn vị tư vấn đã trình bày báo cáo phương án quy hoạch chi tiết, theo đó, điểm dân cư đô thị hóa thôn Võng La và khu trung tâm xã gắn với điểm dân cư đô thị hóa thôn Đại Độ, Sáp Mai thuộc Quy hoạch phân khu đô thị N4 và quy hoạch phân khu R2 đang nghiên cứu. Trong đó khu vực điểm dân cư đô thị hóa thôn Đại Độ- Sáp Mai có tổng diện tích là 96,1ha; điểm dân cư đô thị hóa thôn Võng La là 47ha. Hiện trạng đất thuộc danh giới địa chính của xã, bao gồm đất ở hiện có, đất nông nghiệp và một số công trình tôn giáo, công trình cộng cộng như: Trường mẫu giáo, nhà văn hóa thôn. Khu đất được nghiên cứu sẽ tạo lập và cụ thể hóa quỹ đất phát triển hạ tầng xã hội phù hợp với việc phát triển đô thị đồng bộ, đảm bảo không gian kiến trúc hài hòa trong khu vực quy hoạch. Đảm bảo các tiêu chí cơ bản trong phát triển chức năng đô thị, chỉnh trang làng xóm và môi trường sinh thái.

 

 

Tại hội nghị, sau khi nghe báo cáo nhiệm vụ quy hoạch chi tiết, nhân dân xã Võng La đã tham gia đóng góp ý kiến vào một số nhiệm vụ; trên cơ sở các ý kiến góp ý, đơn vị tư vấn sẽ tổng hợp, phân tích, lựa chọn các nội dung phù hợp để bổ sung hoặc điều chỉnh nhằm hoàn chỉnh nhiệm vụ quy hoạch, đáp ứng yêu cầu phát triển chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 và các quy hoạch phân khu đô thị N4 và quy hoạch phân khu R2 đang nghiên cứu.

 

 

Dương Đông- Trung Dũng