Quy hoạch, kế hoạch và hoạt động khai thác tài nguyên thiên nhiên

Thông báo đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp tại các xã trên địa bàn huyện Đông Anh
Ngày đăng 15/05/2018 | 01:06  | View count: 828

Mời tham gia đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp tại các xã trên địa bàn huyện Đông Anh

Ngày 09/5/2018, Hội đồng đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất huyện Đông Anh thông báo mời tham gia đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp tại các xã trên địa bàn huyện Đông Anh.

Chi tiết Thông báo bên dưới:

 -  Thông báo đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp