Công khai ngân sách

Hội đồng nhân dân huyện Đông Anh ban hành Nghị quyết điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách Huyện năm 2018
Ngày đăng 23/08/2018 | 12:45

Chi tiết Nghị quyết điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách Huyện năm 2018 đính kèm bên dưới:

 -  Nghị quyết số 07/NQ-HĐND

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh