Công khai ngân sách

Huyện Đông Anh ban hành Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018
Ngày đăng 05/09/2018 | 09:11

Chi tiết Quyết định và các biểu kèm theo được đính kèm bên dưới

  Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh