Đường dây nóng

UBND HUYỆN

Tiếp công dân

024.38837692

Giải quyết TTHC

024.38839336

KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Kỳ họp thứ 5 HĐND xã Vĩnh Ngọc khóa XX nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Ngày đăng 30/12/2017 | 04:43

Trong 2 ngày 29 và 30/12, HĐND xã Vĩnh Ngọc khóa 20, nhiệm kỳ 2016-2021, đã tổ chức kỳ họp thứ 5, nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng năm 2017, bàn các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2018.

     HĐND xã Vĩnh Ngọc đánh giá, năm 2017, cơ cấu kinh tế của xã chuyển dịch đúng hướng, tốc độ tăng trưởng của các ngành kinh tế tăng hơn năm trước. Tổng thu ngân sách đạt gần 32 tỷ đồng, giá trị trên 1 ha canh tác đạt 130 triệu đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 3.500.000 đồng/tháng. Công tác quản lý đất đại, trật tự xây dựng được tập trung chỉ đạo và có nhiều chuyển biến tích cực, trong năm, đã lập 32 hồ sơ đề nghị UBND Huyện cấp giấy chứng nhận QSD đất và đã cấp được 4 giấy  CNQSD đất, hoàn thành việc đăng ký đất đai ban đầu người dân. Các vấn đề an sinh xã hội, văn hóa, giáo dục được giải quyết tốt và từng bước phát triển, công tác Quốc phòng, an ninh được giữ vững, ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

    

     Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND xã Vĩnh Ngọc đã biểu quyết thông qua các nghị quyết của kỳ họp.

Trọng Công

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh