Đường dây nóng

UBND HUYỆN

Tiếp công dân

024.38837692

Giải quyết TTHC

024.38839336

KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Đoàn kiểm tra số 2 của UBND Huyện kiểm tra công vụ tại xã Nguyên Khê.
Ngày đăng 15/05/2018 | 01:08

Sáng 15/5, Đoàn kiểm tra công vụ số 2 của Huyện do đồng chí Nguyễn Thị Tám - Ủy viên Ban TVHU – Phó Chủ tịch UBND Huyện làm trưởng đoàn đã kiểm tra công vụ tại xã Nguyên Khê.

       Tại đây, đoàn đã kiểm tra việc thực hiện cơ chế “một cửa, một cửa liên thông” trong tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính đối với tổ chức và cá nhân của xã; việc thực hiện các nhiệm vụ trên các lĩnh vực quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng, công tác vệ sinh môi trường; công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức; kê khai minh bạch tài sản, thu nhập; phân công cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm; công tác quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; kiểm tra việc thực hiện quy trình, thủ tục, thời gian giải quyết công việc theo quy định và việc thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức, người lao đông.

       Qua kiểm tra, Đoàn đã đánh giá cao công tác lãnh chỉ đạo thực hiện cải cách hành chính, công vụ năm 2018 của xã Nguyên Khê. Cán bộ công chức viên chức các phòng, đơn vị của xã đã thực hiện nghiêm túc tác phong, lề lối làm việc; sổ sách được ghi chép và lưu trữ đầy đủ; bộ thủ tục hành chính đã được niêm yết công khai đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân. Bên cạnh đó, Đoàn kiểm tra công vụ số 2 của Huyện cũng nhắc nhở UBND xã Nguyên Khê cần cập nhật đầy đủ nội dung trong hồ sơ tư pháp; yêu cầu tiếp nhận các hồ sơ về đất đai, quản lý trật tự xây dựng phải được thực hiện thông qua bộ phận “một cửa” đảm bảo tính công khai, minh bạch ; kiểm tra, rà soát và bổ sung việc niêm yết những thủ tục hành chính về lĩnh vực môi trường, trật tự xây dựng còn thiếu; duy trì nghiêm túc các nội dung, quy chế nơi làm việc..v..v.

Thực hiện: Huyền Trang - Trọng Công

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh