Đường dây nóng

UBND HUYỆN

Tiếp công dân

024.38837692

Giải quyết TTHC

024.38839336

KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Đảng bộ khối Chính quyền và khối Dân đảng học tập quán triệt Nghị quyết TW7
Ngày đăng 08/08/2018 | 04:36

Sáng 8/8, Đảng ủy khối Chính quyền và Khối Dân Đảng Huyện Đông Anh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tới toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ của 2 khối.

 

         Tại hội nghị, các đảng viên đã được nghe đồng chí Nguyễn Văn Cường- Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy- Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy giới thiệu khái quát về Hội nghị lần thứ bảy ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và 3 Nghị quyết quan trọng được thông qua tại Hội nghị gồm: Nghị quyết số 26-NQ/TW về "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27-NQ/TW về "Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp"; Nghị quyết số 28-NQ/TW về "Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”; Đồng thời quán triệt những nội dung cơ bản, giá trị, ý nghĩa của các Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII nhằm mục đích nâng cao nhận thức chính trị cho toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ 2 khối Chính quyền và Dân đảng Huyện. Các Nghị quyết này là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra, đề cập tới những vấn đề lớn, hệ trọng, vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản, lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững đất nước, tác động to lớn, sâu rộng, trực tiếp đến đời sống, tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân.

            Sau Hội nghị, các đảng viên sẽ viết bài thu hoạch, nêu rõ sự nhận thức của cá nhân về các nội dung cơ bản của các Nghị quyết và những ý kiến liên hệ bản thân, liên hệ với hoạt động của cơ quan, đơn vị và đề ra giải pháp vận dụng vào công việc hàng ngày, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

 

 

Dương Đông & Trung Dũng

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh