CÁC DỰ ÁN MỜI GỌI ĐẦU TƯ

Thông báo kết quả đấu thầu các gói thầu thuộc chương trình xây dựng cơ quan điện tử huyện Đông Anh năm 2014

Ngày đăng 12/11/2014 | 09:40 AM  | View count: 146
Ngày 06 tháng 11 năm 2014, UBND huyện Đông Anh ra Thông báo kết quả đấu thầu các gói thầu thuộc chương trình xây dựng cơ quan điện...

Thông báo mời đấu giá đất

Ngày đăng 03/09/2015 | 10:50 AM  | View count: 196
Thông báo mời đấu giá đất 1. UBND huyện Đông Anh thông báo mời tham gia đấu giá đất quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở thấp ...

Thông báo mời đấu giá đất

Ngày đăng 15/09/2015 | 03:03 PM  | View count: 151
Ngày 15/9/2015, UBND huyện Đông Anh có Thông báo số 719 về thông báo mời đấu giá thuê điểm kinh doanh tại chợ Trung tâm huyện...

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh