NĂM NÂNG CAO HIỆU LỰC HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ 2018

Danh sách các Luật và các Nghị Quyết được thông qua

Ngày đăng 10/04/2018 | 04:45 PM  | View count: 190
Danh sách các Luật và các Nghị Quyết được thông qua

Tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện Đông Anh

Ngày đăng 10/10/2017 | 10:29 AM  | View count: 362
Ngày 27/4/2017, UBND huyện Đông Anh ban hành công văn số 483 nhằm tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện Đông Anh

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Đông Anh thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử

Ngày đăng 10/10/2017 | 10:10 AM  | View count: 263
Thực hiện Quyết định số 522/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2017, UBND huyện Đông Anh ra văn bản số 234/UBND-VHTT về việc thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử của cán bộ, công...

Kế hoạch về việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính

Ngày đăng 10/10/2017 | 09:58 AM  | View count: 465
Ngày 28 tháng 3 năm 2017, UBND huyện Đông Anh ban hành kế hoạch số 96/KH-UBND về việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích...

Kế hoạch thực hiện "Năm kỷ cương hành chính - 2017"

Ngày đăng 10/10/2017 | 09:06 AM  | View count: 368
Ngày 23 tháng 2 năm 2017, UBND huyện Đông Anh đã ban hành Kế hoạch số 58/KH-UBND về thực hiện năm kỷ cương hành chính 2017

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh