NĂM NÂNG CAO HIỆU LỰC HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ 2018

Kế hoạch thực hiện "Năm kỷ cương hành chính - 2017"
Ngày đăng 10/10/2017 | 09:06  | View count: 477

Ngày 23 tháng 2 năm 2017, UBND huyện Đông Anh đã ban hành Kế hoạch số 58/KH-UBND về thực hiện năm kỷ cương hành chính 2017

Ngày 23 tháng 2 năm 2017, UBND huyện Đông Anh đã ban hành Kế hoạch số 58/KH-UBND về thực hiện năm kỷ cương hành chính 2017.

Chi tiết bản kế hoạch số 58 tại file đính kèm:  Kế hoạch 58

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh