Đường dây nóng

UBND HUYỆN

Tiếp công dân

024.38837692

Giải quyết TTHC

024.38839336

NĂM NÂNG CAO HIỆU LỰC HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ 2018

Kế hoạch về việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính
Ngày đăng 10/10/2017 | 09:58  | View count: 772

Ngày 28 tháng 3 năm 2017, UBND huyện Đông Anh ban hành kế hoạch số 96/KH-UBND về việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức huyện Đông Anh

Ngày 28 tháng 3 năm 2017, UBND huyện Đông Anh ban hành kế hoạch số 96/KH-UBND về việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức huyện Đông Anh.

Chi tiết Kế hoạch:  Kế hoạch số 96 

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh