Đường dây nóng

UBND HUYỆN

Tiếp công dân

024.38837692

Giải quyết TTHC

024.38839336

NĂM NÂNG CAO HIỆU LỰC HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ 2018

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Đông Anh thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử
Ngày đăng 10/10/2017 | 10:10  | View count: 361

Thực hiện Quyết định số 522/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2017, UBND huyện Đông Anh ra văn bản số 234/UBND-VHTT về việc thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan trên địa bàn Huyện.

Thực hiện Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của UBND thành phố Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2017, UBND huyện Đông Anh ra văn bản số 234/UBND-VHTT về việc thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động  trong các cơ quan trên địa bàn Huyện.

Chi tiết công văn só 234/UBND-VHTT:  Công văn số 234

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh