NĂM NÂNG CAO HIỆU LỰC HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ 2018

Tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện Đông Anh
Ngày đăng 10/10/2017 | 10:29  | View count: 479

Ngày 27/4/2017, UBND huyện Đông Anh ban hành công văn số 483 nhằm tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện Đông Anh

Ngày 27/4/2017, UBND huyện Đông Anh ban hành công văn số 483 nhằm tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện Đông Anh

Chi tiết công văn tại file đính kèm:  Công văn số 483

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh