QUY HOẠCH, XÂY DỰNG ĐÔ THỊ

Phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị N4, huyện Đông Anh
Ngày đăng 01/12/2017 | 09:07  | View count: 3456

HNP - Ngày 22/10/2012, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã ký ban hành Quyết định số 4761/QĐ-UBND phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị N4, tỷ lệ 1/5000 thuộc địa bàn các xã Đại Mạch, Võng La, Kim Chung, Kim Nỗ, Hải Bối, huyện Đông Anh.

Bản đồ quy hoạch giao thông Quy hoạch phân khu đô thị N4

 

Diện tích nghiên cứu phân khu đô thị N4 khoảng 2.085,64ha. Dự kiến đến năm 2030, dân số khoảng 188.900 người và dân số tối đa đến năm 2050 khoảng 220.000 người. Đây là một phần đô thị trung tâm trong chuỗi đô thị phía Bắc sông Hồng. Đồng thời, cũng là khu vực đô thị phát triển mới của thành phố trung tâm kếp hợp cải tạo chỉnh trang khu vực hiện có, là trung tâm thương mại khu vực phía Bắc Hà Nội, khu công nghiệp sạch, đa ngành, kỹ thuật cao, đầu mối hạ tầng kỹ thuật, đầu mối giao thông và làng xóm đô thị hoá, đô thị mới, nhà ở phục vụ công nghiệp.

Phân khu đô thị N4 chia thành 8 khu quy hoạch, trong đó, phân khu quy hoạch một có tổng diện tích đất khoảng 178,51ha, dân số khoảng 18.330 người; khu hai có diện tích khoảng 335,9ha, dân số khoảng 45.320 người; khu ba có tổng diện tích đất khoảng 295,8ha là Khu công nghiệp tập trung Bắc Thăng Long; khu bốn có tổng diện tích đất khoảng 147,54ha, dân số khoảng 21.980 người; khu năm có tổng diện tích khoảng 178,18ha, dân số khoảng 33.810 người; khu sáu có diện tích đất khoảng 24,04ha là Ga Kim Nỗ và các công trình phụ trợ; khu bảy có tổng diện tích khoảng 286,73ha, dân số khoảng 49.820 người và khu tám có tổng diện tích đất khoảng 349,37ha, dân số khoảng 50.740 người.

 

 Tại đây: Độc giả có thể theo dõi toàn văn  Quyết định Bản đồ quy hoạch giao thông Quy hoạch phân khu đô thị N4, tỷ lệ 1/5.000.

  Ghi chú: File bản đồ nặng nên xem tốt nhất trên máy tính; (Quyết định và Bản đồ do Sở Quy hoạch và Kiến trúc cung cấp).

 

HNP