Đường dây nóng

UBND HUYỆN

Tiếp công dân

024.38837692

Giải quyết TTHC

024.38839336

THỂ THAO - GIẢI TRÍ

Thôn Viên Nội – xã Vân Nội ra mắt ban chủ nhiệm nhà văn hóa – khu thể thao
Ngày đăng 09/07/2018 | 05:20

Tối 8/7, Ban lãnh đạo thôn Viên Nội xã Vân Nội tổ chức lễ ra mắt ban chủ nhiệm Nhà văn hóa – khu thể thao và các câu lạc bộ thành viên năm 2018.

      Ban chủ nhiệm nhà văn hóa – khu thể thao thôn Viên Nội được UBND xã Vân Nội phê duyệt ngày 21/5/2018 gồm 3 thành viên do ông Nguyễn Văn Ngà làm chủ nhiệm, có nhiệm vụ quản lý cơ sở vật chất và khai thác sử dụng có hiệu quả công trình nhà văn hóa – khu thể thao nhằm phục vụ cho các hoạt động hội họp, thông tin tuyên truyền, phổ biến chủ chương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, phổ biến kiến thức khoa học và đời sống cho nhân dân, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí và rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống cho nhân dân trên địa bàn thôn.

     Nhân dịp này, UBND xã Vân Nội đã ra quyết định thành lập và kiện toàn 4 câu lạc bộ thành viên là: Câu lạc bộ bóng đá thôn Viên Nội, Câu lạc bộ bóng chuyền hơi thôn Viên Nội, câu lạc bộ văn nghệ quần chúng thôn Viên Nội và câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao hội Nông dân thôn Viên Nội. 

     Ban chủ nhiệm nhà văn hóa – khu thể thao và các câu lạc bộ thành viên thôn Viên Nội, xã Vân Nội nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí và rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân đồng thời góp phần phát triển phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao trên địa bàn thôn.

Việt Quang

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh