Đấu thầu mua sắm công

Thông báo mời đấu giá đất
Ngày đăng 15/09/2015 | 03:03  | View count: 238

Ngày 15/9/2015, UBND huyện Đông Anh có Thông báo số 719 về thông báo mời đấu giá thuê điểm kinh doanh tại chợ Trung tâm huyện Đông Anh.

Bạn đọc quan tâm xem chi tiết tại tệp đính kèm: Thông báo số 719