Đấu thầu mua sắm công

Thông báo mời đấu giá đất
Ngày đăng 03/09/2015 | 10:50  | View count: 339

Thông báo mời đấu giá đất

1. UBND huyện Đông Anh thông báo mời tham gia đấu giá đất quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở thấp tầng trong Ô đất NO1, NO2 thuộc Khu đấu giá QSD đất tại xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh. Thời gian bán hồ sơ từ 08 giờ ngày 18/09/2015 đến 11h30 phút ngày 25/09/2015 tại Ban QLDA huyện Đông Anh. Thời gian tổ chức đấu giá vào hồi 09 giờ ngày 26/09/2015 tại Hội trường UBND huyện Đông Anh. Giá khởi điểm từ 7.900.000 đồng/m2. Mọi chi tiết xin liên hệ Ban QLDA huyện Đông Anh, ĐT: 043.883.2301.

2. UBND huyện Đông Anh thông báo mời tham gia đấu giá đất quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở thấp tầng trong Ô đất I-A8b thuộc khu đất đấu giá QSD đất phía Bắc đường 23B tại xã Tiên Dương, huyện Đông Anh. Thời gian bán hồ sơ từ 08 giờ ngày 25/09/2015 đến 11h 30' ngày 02/10/2015 tại Ban QLDA huyện Đông Anh. Thời gian tổ chức đấu giá vào hồi 09h ngày 03/10/2015 tại Hội trường UBND huyện Đông Anh. giá khởi điểm là 15.800.000 đồng/m2.  Mọi chi tiết xin liên hệ Ban QLDA huyện Đông Anh, ĐT: 043.883.2301.