Đường dây nóng

UBND HUYỆN

Tiếp công dân

024.38837692

Giải quyết TTHC

024.38839336

THÔNG BÁO

BCĐ các kỳ thi và tuyển sinh Huyện Đông Anh thông báo Kế hoạch tổ chức các kỳ thi và tuyển sinh năm học 2017-2018.
Ngày đăng 06/06/2017 | 03:01

Căn cứ Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT. Căn cứ Thông tư số 04/2017-BGD&ĐT ngày 25/1/2017 của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thi THPT Quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Thực hiện Quyết định số 5543/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 của UBND Huyện Đông Anh về việc thành lập Ban chỉ đạo thi và tuyển sinh năm học 2017- 2018. BCĐ các kỳ thi và tuyển sinh Huyện Đông Anh thông báo Kế hoạch tổ chức các kỳ thi và tuyển sinh năm học 2017-2018 như sau:

1.     Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2017-2018

Thời gian: Ngày 09/06/2017

Buổi sáng: Thi môn Ngữ văn- 120 phút

Buổi chiều: Thi môn Toán- 120 phút

·        Các điểm thi và số lượng thí sinh

TT

Tên điểm thi

Số HS

Số phòng thi

Địa chỉ

Điện thoại

1

THPT Bắc Thăng Long

712

30

Thôn Bầu- Kim Chung

043.951.8403

2

THCS Cổ Loa

336

14

Xã Cổ Loa

043.961.3702

3

THPT Cổ Loa

424

18

Xã Đông Hội

043.883.2241

4

THCS Nguyên Khê

384

16

Xã Nguyên Khê

043.968.0993

5

THPT Đông Anh

371

16

Thị trấn Đông Anh

043.883.7583

6

THCS Việt Hùng

571

24

Dục Nội- Việt Hùng

043.883.3108

7

THPT Vân Nội

360

15

Xã Vân Nội

043.883.4147

8

THCS Bắc Hồng

361

15

Xã Bắc Hồng

043.883.3692

          

·        Chất lượng thí sinh

-         Nguyện vọng 1:

TT

Trường THPT

Chỉ tiêu

Tổng Nguyện vọng 1

1

Bắc Thăng Long

400

694

2

Cổ Loa

480

759

3

Đông Anh

400

761

4

Liên Hà

520

588

5

Vân Nội

480

719

Tổng cộng

2.280

3.521

     

-         Nguyện vọng 2

TT

Trường THPT

Chỉ tiêu

Tổng nguyện vọng 2

1

Bắc Thăng Long

400

971

2

Cổ Loa

480

31

3

Đông Anh

400

455

4

Liên Hà

520

2

5

Vân Nội

480

194

Tổng cộng

2.280

1.686

     

2.      Kỳ thi THPT Quốc gia

-         Lịch thi THPT Quốc gia

 

Ngày thi

Buổi

Môn

Thời gian làm bài

21/6

Chiều từ 14h00

Thí sinh nghe phổ biến qui chế thi

 

22/6

sáng

Ngữ văn

120 phút

Chiều

Toán

90 phút

 

23/6

Sáng

Khoa học tự nhiên

Vật lý

50 phút

Hóa học

50 phút

Sinh học

50 phút

Chiều

Ngoại ngữ

60 phút

24/6

 

Sáng

Khoa học xã hội

Lịch sử

50 phút

Địa lý

50 phút

GDCD

50 phút

Chiều

Dự phòng

      

-         Các điểm thi THPT Quốc gia

TT

Tên điểm thi

Số phòng thi

1

THPT Bắc Thăng Long

29

2

THPT Vân Nội

23

3

THPT Cổ Loa

28

4

THCS Cổ Loa

30

5

THCS Việt Hùng

25

 

3.      Tuyển sinh các lớp đầu cấp:

Thực hiện theo Kế hoạch số 142/KH-BCĐ ngày 12/5/2017 của BCĐ thi và tuyển sinh năm học 2017-2018 huyện Đông Anh về việc tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2017-2018 trên địa bàn Huyện Đông Anh. 

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh