THÔNG BÁO

BCĐ các kỳ thi và tuyển sinh Huyện Đông Anh thông báo Kế hoạch tổ chức các kỳ thi và tuyển sinh năm học 2017-2018.
Ngày đăng 06/06/2017 | 03:01

Căn cứ Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT. Căn cứ Thông tư số 04/2017-BGD&ĐT ngày 25/1/2017 của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thi THPT Quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Thực hiện Quyết định số 5543/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 của UBND Huyện Đông Anh về việc thành lập Ban chỉ đạo thi và tuyển sinh năm học 2017- 2018. BCĐ các kỳ thi và tuyển sinh Huyện Đông Anh thông báo Kế hoạch tổ chức các kỳ thi và tuyển sinh năm học 2017-2018 như sau:

1.     Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2017-2018

Thời gian: Ngày 09/06/2017

Buổi sáng: Thi môn Ngữ văn- 120 phút

Buổi chiều: Thi môn Toán- 120 phút

·        Các điểm thi và số lượng thí sinh

TT

Tên điểm thi

Số HS

Số phòng thi

Địa chỉ

Điện thoại

1

THPT Bắc Thăng Long

712

30

Thôn Bầu- Kim Chung

043.951.8403

2

THCS Cổ Loa

336

14

Xã Cổ Loa

043.961.3702

3

THPT Cổ Loa

424

18

Xã Đông Hội

043.883.2241

4

THCS Nguyên Khê

384

16

Xã Nguyên Khê

043.968.0993

5

THPT Đông Anh

371

16

Thị trấn Đông Anh

043.883.7583

6

THCS Việt Hùng

571

24

Dục Nội- Việt Hùng

043.883.3108

7

THPT Vân Nội

360

15

Xã Vân Nội

043.883.4147

8

THCS Bắc Hồng

361

15

Xã Bắc Hồng

043.883.3692

          

·        Chất lượng thí sinh

-         Nguyện vọng 1:

TT

Trường THPT

Chỉ tiêu

Tổng Nguyện vọng 1

1

Bắc Thăng Long

400

694

2

Cổ Loa

480

759

3

Đông Anh

400

761

4

Liên Hà

520

588

5

Vân Nội

480

719

Tổng cộng

2.280

3.521

     

-         Nguyện vọng 2

TT

Trường THPT

Chỉ tiêu

Tổng nguyện vọng 2

1

Bắc Thăng Long

400

971

2

Cổ Loa

480

31

3

Đông Anh

400

455

4

Liên Hà

520

2

5

Vân Nội

480

194

Tổng cộng

2.280

1.686

     

2.      Kỳ thi THPT Quốc gia

-         Lịch thi THPT Quốc gia

 

Ngày thi

Buổi

Môn

Thời gian làm bài

21/6

Chiều từ 14h00

Thí sinh nghe phổ biến qui chế thi

 

22/6

sáng

Ngữ văn

120 phút

Chiều

Toán

90 phút

 

23/6

Sáng

Khoa học tự nhiên

Vật lý

50 phút

Hóa học

50 phút

Sinh học

50 phút

Chiều

Ngoại ngữ

60 phút

24/6

 

Sáng

Khoa học xã hội

Lịch sử

50 phút

Địa lý

50 phút

GDCD

50 phút

Chiều

Dự phòng

      

-         Các điểm thi THPT Quốc gia

TT

Tên điểm thi

Số phòng thi

1

THPT Bắc Thăng Long

29

2

THPT Vân Nội

23

3

THPT Cổ Loa

28

4

THCS Cổ Loa

30

5

THCS Việt Hùng

25

 

3.      Tuyển sinh các lớp đầu cấp:

Thực hiện theo Kế hoạch số 142/KH-BCĐ ngày 12/5/2017 của BCĐ thi và tuyển sinh năm học 2017-2018 huyện Đông Anh về việc tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2017-2018 trên địa bàn Huyện Đông Anh. 

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh