THÔNG BÁO

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất nhỏ lẻ, xen kẹt để xây dựng nhà ở
Ngày đăng 16/01/2018 | 10:03

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất nhỏ lẻ, xen kẹt để xây dựng nhà ở

Ngày 08/1/2018, công ty cổ phần bán đấu giá Lạc Việt ra thông báo đấu giá quyền sử dụng đất nhỏ lẻ, xen kẹt để xây dựng nhà ở tại điểm X7 thôn Nguyên Khê, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

Chi tiết Thông báo tại tệp đính kèm: Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất khu X7, thôn Nguyên Khê, xã Nguyên Khê

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh