Đường dây nóng

UBND HUYỆN

Tiếp công dân

024.38837692

Giải quyết TTHC

024.38839336

THÔNG BÁO

Quyết định công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017
Ngày đăng 22/02/2018 | 09:43

Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017

Ngày 24 tháng 01 năm 2018, Uỷ ban nhân dân huyện Đông Anh ban hành Quyết định số 357/QĐ-UBND công nhận 08 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017. Chi tiết Quyết định và danh sách 08 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017 tại tệp đính kèm:

 - Quyết định 357

 - 08 xã, thị trấn đạt chuẩn

 - Danh sách các xã, thị trấn chưa đạt chuẩn file 1

 - File 2

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh