Đường dây nóng

UBND HUYỆN

Tiếp công dân

024.38837692

Giải quyết TTHC

024.38839336

THÔNG BÁO

Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015" trên địa bàn huyện Đông Anh năm 2018
Ngày đăng 22/05/2018 | 05:03

Huyện Đông Anh tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015"

Nhằm thực hiện Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 09/3/2018 của UBND thành phố Hà Nội về tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015" trên địa bàn Thành phố. Ngày 19/3/2018, UBND huyện Đông Anh ban hành Kế hoạch số 105/KH-UBND về việc tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015" trên địa bàn huyện Đông Anh năm 2018. Chi tiết Kế hoạch số 105 được đính kèm bên dưới:

Kế hoạch 105

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh