THÔNG BÁO

Kế hoạch tổ chức các kỳ thi và tuyển sinh năm học 2018 - 2019 huyện Đông Anh
Ngày đăng 02/06/2018 | 02:19

Huyện Đông Anh ban hành Kế hoạch tổ chức các kỳ thi và tuyển sinh năm học 2018 - 2019

Ngày 30 tháng 5 năm 2018, UBND huyện Đông Anh ban hành Kế hoạch số 196 về tổ chức các kỳ thi và tuyển sinh năm học 2018 - 2019 trên địa bàn Huyện. Chi tiết bản Kế hoạch được đính kèm bên dưới:

 -  Kế hoạch tổ chức các kỳ thi và tuyển sinh năm học 2018 - 2019

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh