THÔNG BÁO

Thông báo đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để sản xuất nông nghiệp tại các xã trên địa bàn huyện Đông Anh (bổ sung lần 1)
Ngày đăng 02/08/2018 | 08:24

Hội đồng đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất huyện Đông Anh thông báo mời tham gia đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để sản xuất nông nghiệp tại các xã trên địa bàn huyện Đông Anh.

Chi tiết Thông báo bên dưới:

 -  Tệp đính kèm 1

 -  Tệp đính kèm 2

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh