Thông cáo báo chí

Hồ sơ mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất nhỏ lẻ, xen kẹt trong khu dân cư nông thôn tại xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội
Ngày đăng 30/03/2018 | 01:46  | View count: 1239

Hồ sơ mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất nhỏ lẻ, xen kẹt trong khu dân cư nông thôn tại thôn Mai Hiên, thôn Thái Bình thuộc xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

Hồ sơ mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất nhỏ lẻ, xen kẹt trong khu dân cư nông thôn tại thôn Mai Hiên, thôn Thái Bình thuộc xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

Chi tiết hồ sơ mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất tại tệp đính kèm:

 -  Hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Mai Lâm

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh