Đường dây nóng

UBND Huyện

Tiếp công dân

04.??????

04.??????

Giải quyết TTHC

04.?????????

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện Đông Anh
10/10/2017 | 10:29  | View count: 536

Ngày 27/4/2017, UBND huyện Đông Anh ban hành công văn số 483 nhằm tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện Đông Anh

Ngày 27/4/2017, UBND huyện Đông Anh ban hành công văn số 483 nhằm tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện Đông Anh

Chi tiết công văn tại file đính kèm:  Công văn số 483

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh