Đường dây nóng

UBND Huyện

Tiếp công dân

04.??????

04.??????

Giải quyết TTHC

04.?????????

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Thực hiện chương trình công tác trọng tâm năm 2017 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Đông Anh
10/10/2017 | 04:37  | View count: 1063

Thực hiện chương trình công tác trọng tâm năm 2017 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Đông Anh về "Nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình, phòng ngừa, phát hiện sai phạm trong quản lý, sử dụng đất đai góp phần đảm bảo an ninh Nông thôn trên địa bàn Huyện "

Thực hiện chương trình công tác trọng tâm năm 2017 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Đông Anh về "Nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình, phòng ngừa, phát hiện sai phạm trong quản lý, sử dụng  đất đai góp phần đảm bảo an ninh Nông thôn trên địa bàn Huyện "

Chi tiết bản Kế hoạch tại file đính kèm:  Kế hoạch 144

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh