Đường dây nóng

UBND Huyện

Tiếp công dân

04.??????

04.??????

Giải quyết TTHC

04.?????????

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về công tác Quản lý đất đai, trật tự xây dựng và vệ sinh môi trường năm 2018 trên địa bàn huyện Đông Anh
16/03/2018 | 09:44  | View count: 1321

Huyện Đông Anh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về công tác Quản lý đất đai, trật tự xây dựng và vệ sinh môi trường năm 2018.

Ngày 22 tháng 01 năm 2018, Uỷ ban nhân dân huyện Đông Anh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về công tác Quản lý đất đai, trật tự xây dựng và vệ sinh môi trường năm 2018. Chi tiết Kế hoạch đăng tải bên dưới:

  Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về công tác QLĐT, TTXD và VSMT

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh