Đường dây nóng

UBND Huyện

Tiếp công dân

04.??????

04.??????

Giải quyết TTHC

04.?????????

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch triển khai một số nhiệm vụ về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới năm 2018
16/03/2018 | 09:59  | View count: 661

Uỷ ban nhân dân huyện Đông Anh ban hành Kế hoạch triển khai một số nhiệm vụ về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới năm 2018

Ngày 19 tháng 01 năm 2018, Uỷ ban nhân dân huyện Đông Anh ban hành Kế hoạch triển khai một số nhiệm vụ về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới năm 2018. Chi tiết bản Kế hoạch đăng tải tệp đính kèm bên dưới:

 -  Kế hoạch triển khai phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới năm 2018

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh