Đường dây nóng

UBND Huyện

Tiếp công dân

04.??????

04.??????

Giải quyết TTHC

04.?????????

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Lịch tiếp công dân tháng 3/2018 của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Đông Anh khóa XIX
16/03/2018 | 11:06  | View count: 422

Lịch tiếp công dân tháng 3/2018 của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Đông Anh khóa XIX

  Chi tiết lịch tiếp công dân tháng 3/2018 của đại biểu HĐND Huyện đăng tải tệp đính kèm bên dưới:

   Lịch tiếp công dân tháng 3/2018

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh