Đường dây nóng

UBND Huyện

Tiếp công dân

04.??????

04.??????

Giải quyết TTHC

04.?????????

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Thông báo phân công lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo UBND huyện Đông Anh quý II,III,IV năm 2018
11/05/2018 | 11:29  | View count: 538

Lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo UBND huyện Đông Anh quý II,III,IV năm 2018

-   Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo UBND huyện Đông Anh 3 quý cuối năm 2018.

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh