Đường dây nóng

UBND Huyện

Tiếp công dân

04.??????

04.??????

Giải quyết TTHC

04.?????????

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Đông Anh triển khai Chương trình số 204/CTr-UBND ngày 26/10/2018 của UBND thành phố Hà Nội
03/12/2018 | 10:41  | View count: 20

Ngày 29 tháng 11 năm 2018, UBND huyện Đông Anh ban hành Kế hoạch số 348/KH-UBND nhằm triển khai Chương trình số 204/CTr-UBND ngày 26/10/2018 của UBND thành phố Hà Nội

Chi tiết Kế hoạch số 348/KH-UBND của UBND Huyện được đăng tải bên dưới:

Kế hoạch số 348

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh