Đường dây nóng

UBND Huyện

Tiếp công dân

04.??????

04.??????

Giải quyết TTHC

04.?????????

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Huyện Đông Anh tổ chức tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2018
04/12/2018 | 04:07  | View count: 34

Ngày 20 tháng 11 năm 2018, UBND huyện Đông Anh ban hành Kế hoạch số 342/KH-UBND về việc tổ chức tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2018.

Chi tiết Kế hoạch số 342/KH-UBND của UBND huyện Đông Anh được đính kèm bên dưới:

KH 342 của UBND huyện Đông Anh

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh