THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG

Thông báo chuyển đổi mô hình quản lý gắn với đầu tư xây dựng chợ rau an toàn xã Vân Nội, huyện Đông Anh
09/12/2015 | 10:51

Ngày 8/12, UBND huyện Đông Anh có Thông báo số 1794 về chuyển đổi mô hình quản lý gắn với đầu tư xây dựng chợ rau an toàn xã Vân Nội, huyện Đông Anh .

Xem chi ti ết t ại Thông báo số 1794

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh