Đường dây nóng

UBND HUYỆN

Tiếp công dân

024.38837692

Giải quyết TTHC

024.39655784

TIN HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HĐND xã Cổ Loa khóa XX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 họp kỳ thứ 8.
Ngày đăng 21/06/2018 | 10:15

Trong 2 ngày, 20 và 21 tháng 6, HĐND xã Cổ Loa khóa XX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 8, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội, ANQP 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

      Trong 6 tháng đầu năm 2018, kinh tế xã Cổ Loa tiếp tục tăng trưởng khá, trong đó kinh tế nông nghiệp đóng vai trò trọng tâm, với tổng diện tích gieo trồng trên 400ha, chăn nuôi gia súc, gia cầm ổn định với trên 100.000 con gia súc, gia cầm các loại. Công tác xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm đầu tư, trong 6 tháng đầu năm, đã khởi công xây dựng nhà văn hóa thôn Chợ, thôn Sằn, cùng một số tuyến đường giao thông nội đồng và đường dân sinh. Công tác văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục được chú trọng, công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường đi vào nề nếp, cải cách các thủ tục hành chính có nhiều đổi mới, an ninh quốc phòng được củng cố và giữ vững.

    \

      

  Tại kỳ họp, các đại biểu cũng đã thống nhất thông qua phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 với 7 nhiệm vụ và giải pháp cụ thể.

Thực hiện: Vũ Quyên - Trọng Công

 

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh