Đường dây nóng

UBND HUYỆN

Tiếp công dân

024.38837692

Giải quyết TTHC

024.39655784

TIN HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HĐND xã Đại Mạch khóa 20 tổ chức họp kỳ thứ 6
Ngày đăng 26/06/2018 | 11:09

Ngày 26/6, HĐND xã Đại Mạch khóa 20, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 6, nhằm đánh giá kết quả thực hiện phát triển kinh tế - văn hóa xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. 28 đại biểu HĐND xã đã tham dự kỳ họp.

 

 

     Theo báo cáo trình tại kỳ họp, trong 6 tháng đầu năm, tổng diện tích gieo trồng vụ xuân đạt 334ha, với sản lượng ước đạt 4.380 tấn. Duy trì tốt đàn vật nuôi với trên 170.300 con gia cầm, thủy cầm, gần 900.000 con chim cút, tăng 52.000 con, trên 6.500 con lợn, tăng gần 2.000 con. Trong 6 tháng, xã Đại Mạch thu ngân sách được trên 25 tỷ 941 triệu đồng, đạt 104,95% chỉ tiêu huyện giao, các hoạt động thu chi được đảm bảo công khai, minh bạch. Công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng được duy trì, công tác cải cách hành chính có nhiều đổi mới. An ninh quân sự địa phương được giữ vững, các mặt an sinh xã hội, văn hóa, y tế được quan tâm.

 

 

       Trong 6 tháng cuối năm, xã Đại Mạch tập trung thực hiện tốt 5 nội dung trọng tâm, trong đó tập trung đẩy mạnh việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng hàng hóa;  cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng, đường giao thông nông thôn. Thực hiện tốt chương trình y tế, kiểm soát dịch bệnh, phấn đấu trên 85% người dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện. Duy trì tốt việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT hướng về cơ sở, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân. 

 

Vũ Quyên & Trung Dũng

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh