Đường dây nóng

UBND HUYỆN

Tiếp công dân

024.38837692

Giải quyết TTHC

024.39655784

TIN HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HĐND thị trấn Đông Anh tổ chức kỳ họp thứ 7
Ngày đăng 26/06/2018 | 01:27

Trong 2 ngày 25 và 26/6, HĐND thị trấn Đông Anh đã tổ chức kỳ họp thứ 7, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm 2018, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2018.

 

 

 

 

     Theo đánh giá của HĐND Thị trấn, trong 6 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách trên toàn địa bàn ước đạt khoảng trên 7 tỷ tỷ đồng, đạt 62,7% kế hoạch năm, công tác thu thuế, phí và lệ phí được tăng cường, qua đó đã thực hiện thu phí và lệ phí được 56 triệu 833 nghìn đồng, thu thuế môn bài được trên 264 triệu đồng, đạt 99,7 % kế hoạch năm. Công tác quản lý đất đại, trật tự xây dựng được tập trung chỉ đạo và có nhiều chuyển biến tích cực, đã đề nghị  cấp được 64 giấy  CNQSD đất, hoàn thiện 5 hồ sơ đăng ký đất đai, 8 hồ sơ xcin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Các hoạt động văn hóa thể dục thể thao được quan tâm thường xuyên, qua đó góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân. An ninh quốc phòng được giữ vững.

 

 

    Trong 6 tháng cuối năm 2018, thị trấn Đông Anh tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế, trọng tâm là phát triển thương mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp. Tăng cường công tác quản lý đất đai, đảm bảo xây dựng nếp sống văn minh đô thị, tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống thiên tai, cháy nổ , đẩy mạnh cải cách hành chính, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn…

 

Trần Minh & Trung Dũng

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh