ĐƯỜNG DÂY NÓNG

UBND HUYỆN

Tiếp công dân

024.38837692

Giải quyết TTHC

024.38839336

THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Đông Anh tổ chức hội nghị xin ý kiến đối với nhiệm vụ đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Dục Tú, tỷ lệ 1/5.000.
Ngày đăng 11/04/2018 | 10:47  | View count: 721

Sáng 11/4, tại UBND xã Dục Tú, UBND huyện Đông Anh tổ chức hội nghị xin ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư đối với nhiệm vụ đồ án “Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Dục Tú, tỷ lệ 1/5.000 huyện Đông Anh, TP Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Đây sẽ là cơ sở để địa phương tập trung đầu tư theo lộ trình hợp lý nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch và Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới của Chính phủ và Thủ đô Hà Nội.

      Theo đó, phạm vi lập quy hoạch chung cho xã  Dục Tú trong ranh giới hành chính của xã với diện tích tự nhiên là 848,6ha, quy mô dân số đến năm 2030 là 21.900 người. Đối với quy hoạch chi tiết sẽ tập trung vào cải tạo chỉnh trang các khu dân cư cũ, quy hoạch các khu dân cư mới, quy hoạch chi tiết khu trung tâm xã và các khu vực phát triển sản xuất. Trong đó các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cần đạt được ngoài phân khu đô thị đó là, diện tích đất ở bình quân khoảng 25m2/1 người; tổng diện tích đất xây dựng trụ sở UBND xã khoảng 1.000m2; diện tích đất xây dựng trung tâm thể thao khoảng 4.000m2; diên tích đất xây dựng nhà văn hóa thôn khoảng 500m2; diện tích đất xây dựng chợ, cửa hành dịch vụ trên 3.000m2; đường giao thông đảm bảo chiều rộng phần xe chạy dành cho xe cơ giới 3,5m/1 làn xe, chiều rộng mặt cắt ngang đường 6,5m; cấp điện cho các công trình công cộng lớn hơn 30% phụ tải điện sinh hoạt; cấp nước sạch cho 1 người ít nhất 100 lít nước/1 ngày đêm..v..v.. nhằm hướng đến mục tiêu chính là định hướng phát triển kinh tế - xã hội gắn với quá trình hiện đại hóa nông thôn về sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, phát triển dịch vụ; giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa tập quán của địa phương, bảo vệ môi trường sinh thái, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn, tiến tới thu hẹp khoảng cách với cuộc sống đô thị.

      Sau khi lấy phiếu xin ý kiến cơ quan, tỏ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư đối với nhiệm vụ đồ án “Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Dục Tú, tỷ lệ 1/5.000 đơn vị đầu tư sẽ lựa chọn các nội dung góp ý để hoàn thiện  Đồ án theo Luật xây dựng.

Thực hiện: Huyền Trang - Trọng Công