VĂN HÓA - XÃ HỘI

Kỳ họp thứ 6 HĐND thị trấn Đông Anh khóa VIII nhiệm kỳ 2016 – 2021.
29/12/2017 | 10:00

Trong 2 ngày 28 và 29/12, HĐND thị trấn Đông Anh khóa 8, nhiệm kỳ 2016-2021, đã tổ chức kỳ họp thứ 6 nhằm đánh giá kết quả đạt được trong phát triển kinh tế- xã hội năm 2017, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

     Theo đánh giá của HĐND Thị trấn, năm 2017, tổng thu ngân sách tính đến tháng 11 năm 2017 trên toàn địa bàn ước đạt khoảng trên 30 tỷ đồng, đạt 103,96% kế hoạch năm, công tác thu thuế, phí và lệ phí được tăng cường, qua đó đã thực hiện thu phí và lệ phí được 131 triệu 689 nghìn đồng, thu thuế môn bài được trên 275 triệu đồng, thu thuế đất phi nông nghiệp được gần 2 tỷ 900 triệu đồng. Công tác quản lý đất đại, trật tự xây dựng được tập trung chỉ đạo và có nhiều chuyển biến tích cực, t rong năm, đã đề nghị  cấp được 75 giấy  CNQSD đất, hoàn thành đăng ký đất đai cho 862 thửa đất. Các vấn đề an sinh xã hội, văn hóa, giáo dục được giải quyết tốt và từng bước phát triển, công tác Quốc phòng, an ninh được giữ vững, ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

     Năm 2018, UBND thị trấn Đông Anh đã đề ra 4 nhiệm vụ chủ yếu và các giải pháp thực hiện, nhằm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu đã đề ra.

   

Trọng Công - Việt Quang

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh