Đường dây nóng

UBND HUYỆN

Tiếp công dân

024.38837692

Giải quyết TTHC

024.38839336

VĂN HÓA - XÃ HỘI

Đảng bộ xã Hải Bối học tập nghị quyết hội nghị TW6 khóa XII
30/12/2017 | 04:49

Chiều 30/12, Đảng bộ xã Hải Bối tổ chức hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Đảng. Đến dự và trực tiếp làm báo cáo viên cho hội nghị có đồng chí Phạm Ngọc, giảng viên cao cấp, trưởng phòng lý luận chính trị lịch sử Đảng Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.

     Tại hội nghị, các đảng viên đã được nghe đồng chí Phạm Ngọc báo cáo kết quả hội nghị TW6 khóa 12 của Đảng, Ban chấp hành Trung ương đã thảo luận và ban hành những nghị quyết và kết luận rất quan trọng. Trong đó có 4 nghị quyết: Nghị quyết số 18-NQ/TW “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “về công tác dân số trong tình hình mới”. Đây là những nghị quyết mà Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 6 ban hành, là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra.

    Sau hội nghị học tập, quán triệt, các  đảng viên của xã Hải Bối sẽ làm bài thu hoạch về nhận thức của bản thân mình với những quan điểm của Đảng về những vấn đề được nêu trong nghị quyết, đồng thời đề xuất những kiến nghị, giải pháp để Đảng bộ xã Hải Bối và mỗi chi bộ trực thuộc tổ chức thực hiện Nghị quyết trung ương 6 khóa 12 trong thời gian tới.

Việt Quang

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh