ỦY BAN NHÂN DÂN

Lãnh đạo UBND Huyện

Ngày đăng 22/06/2017 | 03:53 PM  | View count: 647
Lãnh đạo UBND Huyện :   Chủ tịch:  Phạm Văn Châm Điện thoại: (024).38832214   Phó chủ tịch:  Nguyễn ...

Phòng Lao động thương binh và xã hội

Ngày đăng 02/10/2014 | 03:59 PM  | View count: 332
Phòng Lao động thương binh và xã hội   STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại liên lạc ...

Phòng Kinh tế

Ngày đăng 02/10/2014 | 10:33 AM  | View count: 330
Phòng Kinh tế   STT Họ và Tên Chức vụ Số điện thoại liên hệ 1 Ngô Văn Lệ Trưởng...

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Ngày đăng 02/10/2014 | 10:25 AM  | View count: 510
Phòng Giáo dục và Đào tạo   STT Họ và Tên Chức vụ Số điện thoại liên hệ ...

Phòng Quản lý đô thị

Ngày đăng 26/09/2014 | 03:30 PM  | View count: 440
* Phòng Quản lý đô thị STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại liên hệ 01 Lê Xuân ...

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Ngày đăng 19/11/2013 | 10:47 AM  | View count: 397
Điện thoại:    8.832220 /8.832221                 Người liên hệ: Ông Nguyễn Anh Dũng - Trưởng phòng ...

Văn phòng HĐND&UBND

Ngày đăng 19/11/2013 | 10:46 AM  | View count: 454
* Văn phòng HĐND&UBND:                    Ông  Hoàng Hải Đăng , Chánh văn phòng ĐT: ...

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh