Xây dựng nông thôn mới

Thực hiện chương trình công tác trọng tâm năm 2017 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Đông Anh
Ngày đăng 10/10/2017 | 04:37  | View count: 1058

Thực hiện chương trình công tác trọng tâm năm 2017 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Đông Anh về "Nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình, phòng ngừa, phát hiện sai phạm trong quản lý, sử dụng đất đai góp phần đảm bảo an ninh Nông thôn trên địa bàn Huyện "

Thực hiện chương trình công tác trọng tâm năm 2017 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Đông Anh về "Nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình, phòng ngừa, phát hiện sai phạm trong quản lý, sử dụng  đất đai góp phần đảm bảo an ninh Nông thôn trên địa bàn Huyện "

Chi tiết bản Kế hoạch tại file đính kèm:  Kế hoạch 144