Xây dựng nông thôn mới

Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua "Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới " huyện Đông Anh giai đoạn 2016 - 2020
Ngày đăng 11/10/2017 | 02:48  | View count: 636

Ngày 17 tháng 5 năm 2017, UBND huyện Đông Anh ban hành Kế hoạch số 148/KH-UBND về việc thực hiện phong trào thi đua "Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới " huyện Đông Anh giai đoạn 2016 - 2020.

Chi tiết Kế hoạch số 148:  Kế hoạch số 148