AN NINH - QUỐC PHÒNG

Hội CCB huyện Đông Anh sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018
Ngày đăng 27/06/2018 | 10:35

Sáng 27/6, Hội CCB huyện Đông Anh đã tổ chức sơ kết công tác Hội 06 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2018.

    Trong 6 tháng đầu năm 2018, các cấp hội CCB từ huyện đến cơ sở thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền vận, động cán bộ, hội viên và nhân dân thực hiện tốt đường lối của Đảng, chính sách của nhà nước, các quy định của địa phương; công tác xây dựng hội được quan tâm thực hiện tốt. Tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở góp phần giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn. Cũng trong 6 tháng qua, các cấp hội CCB huyện Đông Anh đã tổ chức 46 buổi quán triệt các nghị quyết của Đảng, của hội CCB các cấp và nói chuyện thời sự cho 7.551hội viên, các hội CCB cơ sở đã kết nạp được 296 hội viên mới, đạt 75% chỉ tiên năm 2018 . Phong trào CCB làm kinh tế giỏi, CCB giúp nhau giảm nghèo nâng cao đời sống, Hội đã tín chấp với NHCSXH huyện cho hội viên vay vốn phát triển sản xuất. Số dư tính đến nay là 23 tỷ 909 triệu đồng cho 703 gia đình hội viên CCB vay. Bên cạnh đó Hội cũng tích cực chỉ đạo triển khai giảm nghèo, xóa nhà dột nát, đã quyên góp ủng hộ “quỹ nghĩa tình đồng đội” được 5.458.800.000 đồng,  giúp đỡ các gia đình CCB xóa nhà dột nát.  

   Trong 6 tháng cuối năm 2018, Hội CCB huyện Đông Anh đề ra 4 nội dung, giải pháp cụ thể, trong đó tiếp tục làm tốt công tác chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên; đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức hội; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước “CCB gương mẫu” gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; động viên cán bộ hội viên tích cực phát triển sản xuất, góp phần nâng cao đời sống và giảm nghèo bền vững.

Trần Minh - Việt Quang

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh