AN NINH - QUỐC PHÒNG

Huyện ủy Đông Anh sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định 218 – QĐ/TW của Bộ chính trị khóa 10
Ngày đăng 19/10/2018 | 16:15

Sáng 19/10, Huyện ủy Đông Anh tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 217 về việc ban hành “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị- xã hội” và Quyết định số 218 về việc ban hành “Quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị- xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”; Triển khai Kế hoạch số 121 về thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 3/10/2017 và Quy định số 124 – QĐ/TW ngày 2/2/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 12.

 

           Tới dự có đồng chí Nguyễn Kim Hoàng- Phó Trưởng Ban dân vận Thành ủy, đồng chí Phạm Văn Châm- Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, đồng chí Hoàng Kế Khiêm- Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy- Trưởng Ban dân vận Huyện ủy, đồng chí Đỗ Ngọc Bích- Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy- Chủ tịch UBMTTQ Huyện; các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND- UBND- UBMTTQ Huyện, đại diện các phòng ban ngành đoàn thể Huyện, các đồng chí Bí thư, Chủ tịch HĐND, UBND, UBMTTQ các xã, thị trấn cùng các tập thể được khen thưởng.

          Thực hiện Quyết định số 217, 218 của Bộ chính trị trên địa bàn Huyện trong những năm qua đã thu được nhiều kết quả tích cực. Nhận thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân, cơ quan, tổ chức trong hệ thống MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội đối với nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đã có nhiều chuyển biến. Trong thực hiện Quyết định số 217,  5 năm qua, Thường trực HĐND-MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan, đơn vị liên quan đã tổ chức giám sát tập trung theo chuyên đề thuộc nhiều lĩnh vực, trong đó Thường trực và 2 Ban HĐND Huyện đã tổ chức giám sát 50 cuộc chuyên đề về “Thực hiện Năm trật tự văn minh đô thị”, về công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và việc thực hiện chứng thực, hộ tịch tư pháp; giám sát việc thực hiện Đề án “Nấm rơm”; về thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy…. các xã, thị trấn đã thành lập 181 đoàn giám sát, xây dựng kế hoạch và chủ trì giám sát với nhiều nội dung; tổ chức giám sát được 1.021 cuộc; cấp huyện tổ chức 8 hội nghị phản biện xã hội, cấp xã là 17 hội nghị.

           Đối với việc thực hiện Quyết định số 218 của Trung ương về việc ban hành “Quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị- xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”; trong 5 năm đã có 1.212 lượt ý kiến đóng góp vào các văn kiện của Trung ương, MTTQ Huyện phối hợp với Thường trực HĐND, 2 Ban HĐND Huyện và các xã, thị trấn tổ chức 405 cuộc tiếp xúc cử tri, duy trì việc tiếp công dân vào ngày thứ 3 và thứ 5 hàng tuần; MTTQ các xã, thị trấn đã tham gia 4.374 buổi tiếp công dân với 3.269 lượt công dân được tiếp; tiếp nhận 82 đơn khiếu nại, 74 đơn tố cáo, 558 đơn kiến nghị, phản ánh; 413 đơn thư đã được chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết; 370 đơn thư được cơ quan có thẩm quyền trả lời, đạt 89,6%.

         Cũng tại hội nghị, Huyện ủy Đông Anh đã triển khai Kế hoạch số 212 về việc thực hiện Quyết định số 99 ngày 3/10/2017 về việc “Ban hành hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức Đảng Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ” và Quyết định số 124 ngày 2/2/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng kháo 12 “Về giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên”.

     

  Nhân dịp này đã có 9 tập thể được biểu dương khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ chính trị khóa 10.  

 

 

Dương Đông - Thế Vĩnh

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh