AN NINH - QUỐC PHÒNG

Hội nghị Thường trực ba cơ quan HĐND- UBND- UBMTTQ Huyện
Ngày đăng 30/10/2018 | 10:56

Sáng 30/10, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Quang- TUV- Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND Huyện, ba cơ quan HĐND- UBND- UBMTTQ Huyện đã họp giao ban để thống nhất nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp lần thứ 9, HĐND Huyện Đông Anh khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021.

      Kỳ họp thứ 9 HĐND Huyện khóa 19 dự kiến sẽ họp trong 2 ngày 12,13/12/2018 tại Hội trường HĐND- UBND Huyện; thời gian dự kiến tổ chức tiếp xúc cử tri trong 3 ngày từ ngày 21-23/11/2018 vào thứ 3, thứ 4 và thứ 5 tại trụ sở HĐND- UBND các xã, thị trấn. Tại kỳ họp lần này, HĐND Huyện sẽ xem xét các báo cáo, tờ trình như: Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND huyện năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019; Báo cáo tổng hợp kiến nghị của cử tri với kỳ họp thứ 9 HĐND Huyện; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội đảm bảo an ninh quốc phòng năm 2018 và kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng năm 2019; Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách năm 2018 và dự toán ngân sách Huyện năm 2019. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công và kế hoạch chi sự nghiệp kinh tế năm 2018 của Huyện. Tờ trình về việc phê chuẩn danh mục kế hoạch đầu tư công và chi sự nghiệp kinh tế cấp Huyện năm 2019. Báo cáo kết quả thực hiện công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Báo cáo trả lời kiến nghị của cử tri với kỳ họp thứ 8 HĐND Huyện. Báo cáo kết quả thực hiện đề án hỗ trợ phát triển nghề trồng Nấm rơm trên địa bàn Huyện giai đoạn 2018-2020 và đề án tiếp tục thực hiện cơ giới hoá trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2018-2020 và các nội dung quan trọng khác.

    Các đại biểu tham dự hội nghị giao ban đã thống nhất cao về nội dung, chương trình của kỳ họp lần thứ 9 HĐND Huyện sẽ được diễn ra trong tháng 12 năm 2018. Đồng chí Nguyễn Văn Quang- TUV- Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND Huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, các khối, ngành cần thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được phân công để kỳ họp được tổ chức hiệu quả và thành công.

Dương Đông - Việt Quang

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh