AN NINH - QUỐC PHÒNG

Huyện Đông Anh bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh đối tượng 3 năm 2018
Ngày đăng 05/11/2018 | 12:39

Sáng 5/11, Ban chỉ huy quân sự huyện Đông Anh phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị Huyện tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng- An ninh đối tượng 3 cho các đồng chí là Trưởng, Phó các phòng, ban, ngành thuộc Huyện, sỹ quan đơn vị lực lượng vũ trang; Cán bộ thuộc diện Ban thường vụ Huyện ủy quản lý; đại biểu HĐND cấp Huyện; Chủ tịch UBMTTQ cấp xã; Ban Giám đốc các doanh nghiệp; Trưởng, Phó các khoa thuộc trường cao đẳng nghề; Ban giám hiệu trường THPT và Trung cấp nghề trên địa bàn Huyện.

 

 

     

        Theo kế hoạch, lớp bồi dưỡng sẽ diễn ra trong 12 ngày, từ ngày 5/11-16/11, 50 học viên sẽ được truyền đạt nội dung của các chuyên đề: Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách pháp luật của nhà nước Việt Nam về Quốc phòng- An ninh. Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách pháp luật của nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới. Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách pháp luật của nhà nước về phát triển kinh tế- xã hội gắn với tăng cường, củng cố Quốc phòng- An ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới. Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách pháp luật của nhà nước Việt Nam về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Nội dung cơ bản của các Luật: Quốc phòng, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Dân quân tự vệ, Biên giới quốc gia, Biển đảo Việt Nam và Pháp lệnh dự bị động viên; Phòng chống chiến lược “Diễn biến hoàn bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền  biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong thời kỳ mới. Một số vấn đề về xây dựng phòng thủ cấp Tỉnh, cấp Huyện thành khu vực phòng thủ vững chắc; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, địa phương trong khu vực xây dựng phòng thủ. Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với Quốc phòng- An ninh trong tình hình mới. Phòng chống vũ khí hủy diệt lớn, vũ khí công nghệ cao trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Thứ tự các bước chuyển cơ quan, tổ chức, địa phương vào các trạng thái quốc phòng; chuyển hoạt động của lực lượng vũ trang trong các trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Kết thúc khóa bồi dưỡng, các học viên thực hành kỹ thuật bắn súng K54 tại trường bắn của Huyện.

 

 

 

        Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực toàn diện cho các đồng chí  cán bộ thuộc đối tượng 3 nắm rõ chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ Quốc phòng- An ninh trong tình hình mới; làm tốt công tác tham mưu, đề xuất, tổ chức thực hiện chuyên môn gắn với  nhiệm vụ Quốc phòng- An ninh, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ chức và xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

 

Dương Đông&Thế Vĩnh

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh