AN NINH - QUỐC PHÒNG

Huyện Đông Anh tuyển chọn và gọi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2019
Ngày đăng 14/11/2018 | 17:54

Ngày 12 tháng 11 năm 2018, UBND huyện Đông Anh ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND và Kế hoạch số 336/KH-UBND về việc tuyển chọn và gọi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2019

Chi tiết Chỉ thị số 10/CT-UBND và Kế hoạch số 336/KH-UBND của UBND Huyện được đính kèm bên dưới:

Chỉ thị số 10/CT-UBND

-   Kế hoạch số 336/KH-UBND

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh