AN NINH - QUỐC PHÒNG

Hải Bối tổng kết công tác Thi đua Khen thưởng, công tác quốc phòng an ninh năm 2018
Ngày đăng 09/01/2019 | 11:38

Sáng 9/1, UBND xã Hải Bối tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng, công tác quốc phòng an ninh năm 2018, triển khai nhiệm vụ và ký giao ước thi đua năm 2019.

 

          Trong năm 2018,  phong trào thi đua tyêu nước trên địa bàn xã  tiếp tục có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức, đảm bảo ngày càng thiết thực, hiệu quả. Xã Hải Bối  đã phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước, tạo khí thế mới, động lực mới, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao, kinh tế - xã hội năm 2018 của xã đạt được kết quả toàn diện. Xã đã triển khai 8 dự án  xây dựng nông thôn mới với tổng kinh phí đầu tư gần 91 tỷ đồng; công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng được quan tâm, đã cấp được 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, vượt chỉ tiêu 3 hồ sơ; đã xử lý dứt điểm 8/8 trường hợp vi phạm về đất đai, xử lý 6 hộ vi phạm tồn tại từ trước theo chỉ đạo của UBND Huyện; khen thưởng 167 em có thành tích xuất sắc trong học tập và TDTT; hỗ trợ kinh phí xây sửa nhà cho 5 hộ có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí 165 triệu đồng; các ngành đoàn thể xã đã tín chấp cho các hộ gia đình vay vốn với tổng số tiền dư nợ trên 10 tỷ đồng; hộ nghèo giảm xuống còn 53 hộ, chiếm tỷ lệ 1,28%. Toàn xã có 52/56 trường hợp người chết được đưa đi hỏa táng, đạt tỷ lệ 92,85%; 

 

 

         Năm 2019  phong trào thi đua của xã tập trung vào 6 nội dung đó là:  Đoàn kết phát triển kinh tế nâng cao đời sống của nhân dân; Đoàn kết phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa và ngày vì người nghèo; Thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị 2019”; “Năm nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”; Đoàn kết chăm lo sự nghiệp giáo dục, y tế, thực hiện KHHGĐ, công tác VSMT; Đoàn  kết thực hiện pháp lệnh dân chủ, giữ gìn kỷ cương, mọi người sống và làm việc theo pháp luật; Đoàn kết xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, phấn đấu xây dựng xã Hải Bối ngày càng văn minh, giàu đẹp và hiện đại.

 

 

 

Nhân dịp này, UBND xã Hải Bối đã khen thưởng 19 tập thể và 58 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và công tác quốc phòng an ninh năm 2018.

 

 

Dương Đông- Trung Dũng

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh