AN NINH - QUỐC PHÒNG

Ngày làm việc thứ 2 của kỳ họp thứ 12 HĐND huyện Đông Anh khóa 19, nhiệm kỳ 2016 – 2021
Ngày đăng 28/06/2019 | 17:21

Trong ngày làm việc thứ 2 của kỳ họp thứ 12, HĐND huyện đã được thông qua Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - xã hội HĐND huyện, Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế HĐND huyện, Báo cáo tổng hợp kiến nghị của cử tri với kỳ họp thứ 12, Báo cáo tổng hợp ý kiến của các tổ thảo luận, thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn.

     Trong đó ở nội dung chất vấn và trả lời chất vấn xoay quanh các vấn đề về công tác quản lý đất đai, TTXD, đấu giá đất tại 3 xã Xuân Canh, Đại Mạch và Thụy Lâm và công tác Vệ sinh môi trường, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của phòng tài nguyên môi trường và phòng đăng ký nhà đất của huyện.

     Trên tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, các đại biểu HĐND huyện đã phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện về công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019. Trong đó cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế; nguyên nhân và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cá nhân; đồng thời đề xuất, kiến nghị nhiều giải pháp thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2019. 

Sau khi nghe giải trình về nội dung chất vấn và trả lời chất vấn trên hệ thống tiếp sóng của đài truyền thanh xã, một số ý kiến người dân cho biết khá hài lòng và đồng tình với các phương án mà lãnh đạo các xã, các đơn vị đưa ra cho từng vấn đề cụ thể, song bà con nhân dân cũng mong muốn các cấp chính quyền từ huyện đến xã sẽ vào cuộc hành động quyết liệt hơn nữa, mang lại hiệu quả cao trên mọi mặt kinh tế - văn hóa – xã hội, không phụ sự mong đợi, tín nhiệm của người dân.

     Lắng nghe và tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu HĐND, đồng chí Lê Trung Kiên – Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND Huyện đã phát biểu giải trình và làm rõ thêm một số nội dung được chất vấn tại kỳ họp; đồng thời triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Với cương vị là người đứng đầu UBND Huyện, đồng chí Chủ tịch UBND Huyện đã nghiêm túc tiếp thu và hứa sẽ cùng với tập thể lãnh đạo UBND Huyện tập trung lãnh chỉ đạo công tác tổ chức thực hiện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ về phát triển KT-XH, an ninh, quốc phòng, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống cho nhân dân, phấn đấu sớm hoàn thiện đề án xây dựng huyện Đông Anh  thành Quận, các xã, thị trấn thành phường trong thời gian sớm nhất.

      Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Văn Quang – Thành ủy viên- Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND Huyện khẳng định: Kỳ họp thứ 12, HĐND Huyện khóa 19 đã thành công tốt đẹp; đồng chí đề nghị các cấp, các ngành theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có kế hoạch triển khai đồng bộ các biện pháp để bảo đảm các Nghị quyết của HĐND Huyện sớm đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả thiết thực; đồng thời tiếp tục đánh giá, rút kinh nghiệm những việc đã làm được và chưa làm được; tích cực đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, nâng cao hiệu quả hoạt động để tạo những chuyển biến mạnh mẽ trong thời gian tới.

     Sau 2 ngày làm việc với tinh thần tập trung dân chủ, kỳ họp thứ 12, HĐND Huyện Đông Anh khóa 19 đã thông qua 10 Nghị quyết gồm: Nghị quyết về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019, Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu chi ngân sách năm 2018; Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án trên địa bàn huyện; Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 – 2021; Nghị quyết phê duyệt điều hòa kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2019 thuộc thẩm quyền Huyện quyết định (lần 1); Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh nội dung về chủ trương đầu tư một số dự án cấp Thành phố sử dụng nguồn ngân sách huyện; Nghị quyết về việc phê chuẩn, điều chỉnh một số nội dung Đề án trồng và quản lý cây xanh trên địa bàn huyện Đông Anh giai đoạn 2018 – 2020 và các năm tiếp theo; Nghị quyết về việc phê chuẩn, điều chỉnh một số nội dung Đề án chiếu sáng trên địa bàn huyện theo hướng đô thị hóa giai đoạn 2018 – 2020 và các năm tiếp theo. Nghị quyết đề nghị phê chuẩn cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa 19, nhiệm kỳ 2016 -2020; Nghị quyết về việc phê chuẩn đề án “Lắp đặt hệ thống camera giám sát trên địa bàn huyện Đông Anh.

Vũ Quyên - Việt Quang

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh